Miljøpolicy

Sandefjord Elektro AS er forpliktet til en bærekraftig fremtid. Vår virksomhet streber etter å være en positiv kraft for planeten og menneskene. Les mer om dette her.

Sandefjord Elektro AS er forpliktet til en bærekraftig fremtid. Vår virksomhet streber etter å være en positiv kraft for planeten og menneskene. Vi har satt konkrete mål for å redusere vårt klimaavtrykk ved å effektivisere ressursbruk, innføre grønne teknologier og investere i fornybare energikilder.

  • Vi skal redusere våre klimagassutslipp til et minimum
  • Vi skal være en pådriver for mer sirkulær økonomi
  • Vi skal være markedsledende innenfor grønn teknologi
  • Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

Forpliktelser og forventninger

Sandefjord Elektro AS forplikter seg til å følge gjeldende lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet, samt bransjestandarder og kundekrav. Vi forventer at våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere deler våre verdier og bidrar til å oppfylle vår visjon.

Strategier og tiltak

Sandefjord Elektro AS har følgende strategier og tiltak for å fremme helse, miljø og sikkerhet:

  • Vi kartlegger og vurderer risikoer og muligheter knyttet til vår virksomhet, og iverksetter forebyggende og korrigerende tiltak ved behov. Vi tar hensyn til de endrede klimautfordringene og deres innvirkning på vår risikovurdering og lønnsomhet.
  • Vi sørger for at våre ansatte får opplæring, veiledning og tilbakemelding om HMS, og involverer dem i forbedringsarbeidet.
  • Vi velger leverandører og produkter som er miljøvennlige, etisk produsert og av god kvalitet. Vi prioriterer lokale, økologiske og kortreiste varer når det er mulig.
  • Vi reduserer vårt forbruk av energi, vann, emballasje og andre ressurser, og sorterer og håndterer vårt avfall på en forsvarlig måte. Vi bruker Miljøfyrtårn som et verktøy for å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, og for å dokumentere vår miljøinnsats.
  • Vi informerer og kommuniserer med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere om vår HMS og miljøpolicy, og oppfordrer dem til å gi oss tilbakemelding og forslag til forbedring.

Har du innspill?

Send dine innspill til mail@sandefjordelektro.no

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere